Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Kontakt telefoniczny:

 • tel. +48 62 747-35-79
 • fax +48 62 747-73-88

Numery wewnętrzne:

 • 313 - Dyrektor Urzędu
 • 310 - Z-ca Dyrektora Urzędu
 • 310 - Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń i Informacji
 • 308 - Kierownik CAZ
 • 302 - Główna Księgowa
 • 313 - Sekretariat
 • Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji
  • 200 - Rejestracja
  • 202 - Zaświadczenia, decyzje
  • 204 - Usprawiedliwienia nieobecności
 • Doradca Klienta (CAZ)
  • 208 - lit. nazwiska: F
  • 218 - lit. nazwiska: C, Ć, D, O, P, Q, R, T
  • 220 - lit. nazwiska: A, B, E, S
  • 221 - lit. nazwiska: H, Ł, N, Ś, V, W, Z, Ź
  • 223 - lit. nazwiska: J, K, L
  • 224 - lit. nazwiska: G, I, M, U, Ż
 • 211 - Oferty pracy
 • 210, 208 - Cudzoziemcy, obsługa Pracodawców
 • 222 - Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • 312 - Dotacje, Statystyka
 • 309 - Staże
 • 311 - Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
 • 305 - Prace interwencyjne, refundacja wynagrodzenia dla osób bezrobotnych
 • 301, 302, 304, 306 - Księgowość
 • 213, 214 - Informatyka

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30.
Obsługa Klientów od godziny 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę