Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Kontakt telefoniczny:

 • tel. +48 62 747-35-79
 • fax +48 62 747-73-88

Numery wewnętrzne:

 • Dyrektor Urzędu  - 313
 • Z-ca Dyrektora Urzędu  - 310
 • Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń i Informacji - 310
 • Kierownik CAZ - 308
 • Główna Księgowa - 302
 • Sekretariat - 313
 • Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji
  • lit. nazwiska: H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, Z, Ź, Ż - 200
  • lit. nazwiska: A, B, C, D, E, F, G, W - 202
  • lit. nazwiska: O, P, R, S, Ś, T, U, Z, Ź, Ż  - 204
 • Doradca Klienta (CAZ)
  • lit. nazwiska: M, T - 206
  • lit. nazwiska: B, G - 207
  • lit. nazwiska: C, J, L, N, O - 208
  • lit. nazwiska: D, R, P - 218
  • lit. nazwiska: A, S, Ś , Ż - 220
  • lit. nazwiska: E, I, R, W - 221
  • lit. nazwiska: F - 222
  • lit. nazwiska: H, K - 223
 • Oferty pracy, obsługa Pracodawców - 210, 211
 • Szkolenia - 222
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 211
 • Dotacje, Statystyka - 312
 • Staże - 309
 • Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy - 311
 • Prace interwencyjne, refundacja wynagrodzenia dla osób bezrobotnych - 305
 • Księgowość - 300, 301, 302, 304
 • Informatyka - 213, 214 

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30.
Obsługa Klientów od godziny 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę