Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin

telefon: +48 62 747 35 79
telefon / faks: +48 62 747 73 88
email: sekretariat@pup.jarocin.pl
strona: jarocin.praca.gov.pl

REGON: 250057259, NIP: 6171019914

Lokalizacja Urzędu - Mapa Google


Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną na adres poczty elektronicznej (Art. 63. §1. ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA,  Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168).

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Jeżeli możesz, załatw swoją sprawę w urzędzie korzystając z usług elektronicznych.

Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych, musisz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia
Zielona Linia 19524
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na https://zielonalinia.gov.pl
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym Federacji Rosyjskiej z Ukrainą znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy napływających do naszego kraju i szukających w Polsce schronienia. Ważnym krokiem jest zapewnienie im wsparcia w adaptacji na lokalnym rynku pracy.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zwraca się z prośbą do Pracodawców z terenu powiatu jarocińskiego o przekazywanie informacji o chęci zatrudnienia napływających obywateli Ukrainy.


Informacje proszę przekazywać telefonicznie lub drogą elektroniczną:
Magdalena Kaczmarek tel. +48 62 7473579 wew. 210, magdalena.kaczmarek@pup.jarocin.pl
 Projekty urzędu - Fundusze Europejskie Program RegionalnyProjekty urzędu - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwójmłodzi plusbarometr zawodów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę