Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Projekty urzędu - Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekty urzędu - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie nas wszystkich na stronie Urzędu publikowane są komunikaty dla Klientów. Prosimy o śledzenie komunikatów na bieżąco.
UWAGA!
W Urzędze w pomieszczeniu obsługi Klientów może znajdować się tylko jedna osoba. Wymagane jest stosowanie maski ochronnej zasłaniającej nos i usta oraz dezynfekcja dłoni. Zachowaj 2 metrowy odstęp od drugiej osoby.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

tarcza antykryzysowa

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w związku z COVID-19?

Wejdź na stronę https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Możesz ubiegać się o:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł
Załączniki
ulotka-COVID-19.pdf (pdf, 672 KB)

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 747 35 79, fax +48 62 747 73 88

e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl
WWW: https://jarocin.praca.gov.pl

REGON: 250057259, NIP: 6171019914

 

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną na adresy email.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez:


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę