Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Kontakt telefoniczny

 

Centrala

 • telefon +48 62 7473579
 • telefon / fax +48 62 7477388

Numery wewnętrzne

 • 313 - Sekretariat
 • 313 - Dyrektor Urzędu
 • 308 - Z-ca Dyrektora Urzędu
 • 310 - Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń i Informacji
 • 308 - Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
 • 311 - Kierownik Działu Rynku Pracy
 • 215 - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji

 • 200, 202 - Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zaświadczenia, decyzje.
 • 204 - Usprawiedliwienia nieobecności

CAZ - Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

 • 207 - Litera nazwiska: B I S Ś.
 • 219 - Litera nazwiska: D E F L Ł W Z Ż Ź.
 • 220 - Litera nazwiska: A K.
 • 221 - Litera nazwiska: C H O P R T U V.
 • 224 - Litera nazwiska: G J M N.
 • 208, 210 - Oferty pracy. Obsługa Pracodawców. Zatrudnianie Cudzoziemców.

CAZ - Działu Rynku Pracy

 • 211 - Prace interwencyjne, refundacje wynagrodzeń za osoby bezrobotne 50+, roboty publiczne, CIS, refundacje dla DPS
 • 222 - Szkolenia dla osób bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • 312 - Dotacje na działalność gospodarczą. Statystyka, bon na zasiedlenie
 • 309 - Staże i bony stażowe.
 • 311 - Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.
 

Księgowość

 • 302 - Główna Księgowa.
 • 304, 306 - Obsługa księgowa.
W trosce o najwyższą jakość usług, połączenia telefoniczne są rejestrowane.
Połączenia telefoniczne obsługuje system automatycznej centrali.
 

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.
Obsługa Klientów od godziny 8:00 do 14:00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę