Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Urząd

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin

telefon: +48 62 747 35 79
telefon / faks: +48 62 747 73 88
email: sekretariat@pup.jarocin.pl
strona: jarocin.praca.gov.pl

REGON: 250057259, NIP: 6171019914

Lokalizacja Urzędu - Mapa Google


Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną na adres poczty elektronicznej (Art. 63. §1. ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA,  Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168).

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Jeżeli możesz, załatw swoją sprawę w urzędzie korzystając z usług elektronicznych.

Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych, musisz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia
Zielona Linia 19524
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na https://zielonalinia.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę