Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Statystyki i analizy Powiatowego Urzędu Pracy

Monitoring zawodów

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim.

Więcej

Bezrobocie w powiecie

Informacje statystyczne o bezrobociu dla powiatu jarocińskiego publikowane w ujęciu miesięcznym.

Więcej

Dane archiwalne

Archiwalne informacje statystyczne o bezrobociu dla powiatu jarocińskiego za lata 2004 - 2010.

Więcej

Barometr zawodów

Barometr zawodów w powiecie jarocińskim.

Więcej

Analiza lokalnego Rynku Pracy

Informacje zawierają badania i analizy rynku pracy

Więcej

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie jarocińskim na tle województwa i kraju.
Dane dotyczące stopy bezrobocia są uzupełniane na dzień naliczania sprawozdań dla powiatu jarocińskiego w ujęciu miesięcznym.
Aktualne stopy bezrobocia obejmujące również korekty znajdują sie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl

Więcej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę