Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty EFS realizowane w roku 2018

Załączniki PLAKAT POWER IV Plakat WRPO IV Informacje o projekcie POWER IV Informacje o projekcie WRPO IV

Projekty EFS realizowane w roku 2016

Załączniki plakat WRPO plakat POWER

Projekty EFS realizowane w roku 2017

Załączniki Plakat POWER III Plakat WRPO III

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę